ER DET SIKKERT AT BADE I SPABADE | MSPA GUIDE

I en tid med en verdensomspændende pandemi som COVID-19 får vi mange spørgsmål om, hvorvidt det stadig er sikkert at bade i sin egen private spa.

Lidt baggrundsviden: Når vi taler om patogene mikroorganismer, dvs. mikroorganismer, som vi kan blive syge af, er det normalt bakterier, vi tænker på. Bakterier er encellede mikroorganismer, der er i stand til at formere sig selvstændigt ved deling. De mest almindelige sygdomsfremkaldende bakterier i forbindelse med spabade er bakterier, som Pseudomonas, Legionella, E-coli og mange andre. Her har man en stor database at trække på - f.eks. ved vi, at hvis der opretholdes et klorniveau på minimum 1,0mg/l i varmtvandsbassiner, ex. spabade, så vil bakterier som Pseudomonas dræbes (den formerer sig i op til 42°C varmt vand). Derfor er kravet til frit klor i offentlige varmtvandsbassiner >34°C grader, og spabade >1,0mg/l.

Men COVID-19 er ikke en bakterie, men en virus! Af andre vira kan nævnes Hepatitis, leverbetændelse, mæslinger, influenza og mange andre. Der er os bekendt ikke lavet undersøgelser, der beviser, at COVID-19-vira lever i badevand, men det antages at den kan.

Men der er mange forskellige klasser af virus, og COVID-19-virusset er et "konvolut"-virus, der er omgivet af en membran af lipider og dermed ikke særlig stabil! Derfor må det forventes, at COVID-19 let dræbes af klor og andre oxyderende desinfektionsmidler.

WHO skriver i deres "Technical brief 3 March 2020", at COVID-19-virus i drikkevand forventes at inaktiveres ved " en effektiv kloring med et frit klorniveau på mindst 0,5mg/l i 30-minutter ved en pH under8. Klorniveauet skal være til stede i hele systemet" . Dette er baseret på data fra andre Corona-vira og må derfor antages at være yderst troværdige data. Når COVID-19 ikke anses for at være en trussel i drikkevand, såfremt der klores, må det samme gælde for badevand under forudsætning af, at der sikres konstant desinfektionsniveau.

Vores, og vores vandpleje-leverandørs, anbefaling er at private sagtens kan bade videre i deres spabade, så længe de er raske og ikke har feber, og der er målt en fri klorværdi på mindst 1 mg/l, inden de bader. Der er ikke data for andre desinfektionsmidler end klor lige pt. så derfor må vores anbefaling gå på, at der anvendes SunWac 9, SunWac 12, TabTwenty eller MiniChlor i udendørsspabade.