Smart filtration system, Premium-serien

Mspa modellerne Camaro og Soho har "Smart Filtration System" til rensning af vandet i spaen. Vores filtrering står automatisk til hver 4. time, hvor vandet renses i 60 minutter. Dette sikrer, at vandet altid forbliver rent selv når spaen ikke benyttes i en periode.

Du kan også let aktivere filtreringen mens du er i spaen ved et enkelt tryk på fjernbetjeningens knap "Filter".

Mspa er udviklet med brugervenlighed og hygiejne som højeste prioritet.

Vi anbefaler, at filterpatronen skylles en gang om ugen og udskiftes efter 1-2 måneder.